Ανακοινώσεις – Δελτία τύπου

Προκήρυξη 443/2020 που αφορά την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη δημιουργική περίοδο 2020-2021 (2 θέσεις ορισμένου χρόνου με αντίτιμο και 3 θέσεις ΣΜΕ)

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)
Ύστερα από τις υπ’ αριθ. 52228/18-08-2020, έγκριση του Υπουργείων Εσωτερικών, 16582/12-10-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, τις υπ’ αριθ. 133/2020, 134/2020, 135/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Ε.Υ. με την υπ’ αριθ. 146/2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδος, προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2020 - 2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού δύο (2) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με αντίτιμο με σύμβαση ορισμένου χρόνου (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) και τριών (3) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διδακτικό προσωπικό για πιάνο 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Βυζαντινή μουσική 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για κλασσική κιθάρα 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Βιολί 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Βιολοντσέλο 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 5

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΠΑΟ: www.dikepao.gr

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από 13 Οκτωβρίου 2020 έως 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και την προκήρυξη παρακάτω: 

Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επισκεπτόμενοι τις σελίδες μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

Κατάλαβα