Ανακοινώσεις – Δελτία τύπου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 519/2023 (3 ΘΕΣΕΙΣ)

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

Ύστερα από την υπ’ αριθ. 92390/2023 Έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ 164/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Ε.Υ. με την υπ’ αριθ. 146/2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδος, προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2023 - 2024 τριών (3) θέσεων στα τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο (έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ                  ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ              ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Διδακτικό προσωπικό για πνευστά                        1                            ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ


Διδακτικό προσωπικό για κρουστά                        1                            ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ


ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2


Διδακτικό προσωπικό για Πηλοπλαστική                1                            ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ


ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 έως 15:00. ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΠΑΟ: www.dikepao.gr

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από 2 Νοεμβρίου 2023 έως 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.

Βαρσαμακίδης Δημήτριος

Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επισκεπτόμενοι τις σελίδες μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

Κατάλαβα