Η επιχείρηση

Δραστηριότητες

Τομέας παιδείας

Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,
Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
Η λειτουργία ωδείου.

Τομέας Πολιτισμού

Η λειτουργία βιβλιοθήκης,
Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου,
Η λειτουργία μουσείου,
Η λειτουργία πινακοθήκης,
Η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού
Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Η λειτουργία φιλαρμονικής – μουσικών συνόλων.

Τομέας Περιβάλλοντος

Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων
Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου
Η ανάπτυξη δράσεων για την περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:

Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου
Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της τουριστικής ανάπτυξη του Δήμου.
Ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού.
Την υλοποίηση προγραμμάτων παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».


Και κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με τους σκοπούς της νέας κοινωφελούς επιχείρησης και αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου και σε κάθε περίπτωση δεν έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ούτε εμπίπτει στις κρατικές αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παράγραφο 2 του Ν. 3463/2006 που έχουν εκχωρηθεί στους Δήμους ή αυτές που εξαιρούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 77/198.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επισκεπτόμενοι τις σελίδες μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

Κατάλαβα